Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.

 

 

Nyhedsbreve:

nov./dec. 2018
nov./dec. 2017
december 2015
december 2014
december 2013

 

NYHEDER:


Dagsorden til generalforsamling, mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 på Rebild Hus

 

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning 

3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.  Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

5.  Behandling af indkomne forslag: Ingen

6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

8.  Eventuelt

 

 

Nyhed den 09.10.2017

Rebild Vandværk kan hermed meddele at drikkevandet fra vandværket IKKE er påvirket af pesticid Chloridazon.

Resultaterne af vandanalyserne foreligger her

Chloridazon - et af fortidens ukrudtsmidler

Stoffet Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark.

Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg, men været forbudt herhjemme siden 1996.


Klageregel træder i kraft 01.10.2015    Tryk her

Regulering af statsafgiften

Flere oplysninger på SKATs hjemmeside  Tryk her