Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Klik her

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

Rebild Vandværk er et privat vandværk. Interessentskabet Rebild Vandværk, der blev stiftet i 1915, har til formål at forsyne medlemmerne med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Vandværket forsyner 241 medlemmer med ca. 46.000 m3 vand om året.
Vandforsyningen sker fra to boringer, den ene på Rebild Kirkevej er fra 1974 og den anden på Stendalsvej blev taget i brug fra 2006. 
Vandet fra Kirkevej pumpes op i en beholder på Ørnebjergvej. Fra beholderen pumpes vandet ud på ledningsnettet.

Vandet fra Stendalsvej pumpes direkte ud på ledningsnettet.

Det giver en god forsyningssikkerhed, at et af værkerne kan forsyne hele byen, hvis det andet lukkes ned i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Ledningsnettet på i alt 9 km er stort set skiftet ud med plastledninger siden 1970.

Aktuelle meddelelser      Tryk her

Copyright Rambøll Danmark A/S